ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos adatkezeléshez)


Köszöntjük!
Kérjük, még a konzultáció előtt olvassa el figyelmesen az alábbi adatkezelési tájékoztatót!
Köszönjük!


Az adatkezelő képviselője: Név: ClinTrial Audit Egészségügyi Szolgáltató és Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4032 Debrecen, Komlóssy út 56. 3/13.
Telefon: +36 30 2281385
E-mail:
Képviseli: dr. Várkonyiné Lénárt Beáta ügyvezető
Adatkezelés célja: az Ön által igénybe vett egészségügyi konzultációs és egyéb kiegészítő szolgáltatás (pl. vényírás, terápia javaslat stb.; a továbbiakban: ellátás) elvégzéséhez szükséges.
Adatkezelés jogalapja: adatkezelésünk jogszerűségét hazai jogszabályban előírt jogi kötelezettségünk adja, vagyis, hogy az Ön adatait a betegdokumentáció részeként kell felvennünk, nyilvántartanunk, kezelnünk.
Kezelt adatok köre: az Ön személyazonosító adatai (pl. név, születési idő stb.), illetve egészségügyi adatai (pl. vérkép, további egészségi állapot stb.).
Címzettek: illetéktelen személyek részére semmilyen körülmények között nem tesszük hozzáférhetővé az adatokat, amennyiben más egészségügyi szolgáltatót vagy adatfeldolgozót veszünk igénybe (pl. informatikus stb.), erre felhívjuk az Ön figyelmét a részletes adatkezelési tájékoztatóban.
Külföldi adattovábbítás: külföldre kizárólag az Ön kérésére továbbítjuk az adatait.
Adattárolás ideje: a betegdokumentáció részeként kezelt adatait főszabály szerint 30 évig őrizzük, azt követően megsemmisítjük, egyéb adatot általában 5 évig őrzünk.
Az ön jogai: Ön jogosult arra, hogy előzetesen tájékoztassuk az adatkezeléssel kapcsolatosan, kérheti, hogy hozzáférést biztosítunk az adatkezelési műveletek megismeréséhez, kérheti az adatok helyesbítését, kezelésének korlátozását, vagy adott esetben törlését.
Jogorvoslatok: amennyiben az Ön megítélése szerint az adatkezelésünk nem jogszerű, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.
Adatok forrása: az adatokat közvetlenül Öntől szerezzük, attól kezdve, amikor az ellátási igényt jelzi felénk.
Automatizált döntéshozatal: nem alkalmazunk ilyet, emberi beavatkozás nélkül nem hozunk döntéseket az adatairól (pl. nincs automatizált leletezés, profilalkotás stb.).
Adatbiztonság: az Ön adatainak kezelése, tárolása során, mint a legmagasabb szintű védelmet élvező különleges adatok vonatkozásában biztosítjuk annak fokozott védelmét. Zárható szekrényeket és helyiségeket használunk, illetve felügyelet alatt tartjuk a papír alapú dokumentumokat, valamint jelszóval védett biztonságos informatikai eszközöket használunk, és a hozzáféréseket szabályozzuk, a tevékenység naplózott, visszakereshető.
Kockázatok: természetesen előfordulhatnak pl. adathordozó ellopása, jogosulatlan betekintés stb., de ezek elkerülése érdekében a biztonsági intézkedéseket következetesen betartjuk/betartatjuk.
Incidenskezelés: a biztonság sérülését jelenti, ekkor mi az incidens súlyosságától függően megtesszük a kötelező intézkedéseket, ha a jogszabály szerint szükséges, értesítjük a hatóságot és Önt is.

További adatkezelési tájékoztatást az egyes részletes Adatkezelési tájékoztatókban talál.